Y Cynllun Dannedd Gosod Cyflawn

Mae’r cynllun hwn wedi ei lunio ar gyfer cleifion sy’n gwisgo dannedd gosod cyflawn. Darperir popeth fydd ei angen arnoch i roi tawelwch meddwl ichi ynghylch eich dannedd gosod.

Cynnwys

  • Archwiliad blynyddol arferol / sgrinio am ganser y geg
  • Atgyweirio’r dannedd gosod yn ddi-dâl (ble mae’n bosibl gwneud hynny o hyd)
  • Addasu’r dannedd gosod yn ddi-dâl
  • Yswiriant damwain ac argyfwng deintyddol byd-eang

Cost

Cost y cynllun hwn yw £6.75 y mis