Tom Bysouth

Fe’i ganed yn Abertawe a’i fagu a’i addysgu yn Rutland Tom ennill ei Baglor Llawfeddygaeth Ddeintyddol (Anrh) o Brifysgol Caerdydd yn 2009.

Adam Llewellyn

Adam Llewellyn

Tarddu o-bont ar Ogwr, enillodd Dr Adam Llewellyn ei radd Baglor Llawfeddygaeth Ddeintyddol (Anrh) o Brifysgol Caerdydd.

Catherine Nelson

Catherine Nelson

As well as woking in general dental practice, Catherine also works in healthcare education, currently looking after dentists in the West Midlands in their first year after qualifying.

Lyndsey Jenkins

Lyndsey Jenkins

Aeth Lyndsey i’r ysgol yng Nghaerfyrddin ac yna cymhwyso fel Technegydd Deintyddol yn 2001 ac fel Glanweithydd Deintyddol yn 2003 o Brifysgol Caerdydd.

Bethan Thomas

Bethan Thomas

Mae Bethan yn nyrs deintyddol cofrestredig ac ymunodd ein harfer yn 2001. Mae hi’n gweithio ar chairside yn ein harferion Llandeilo a Llanymddyfri.

Susan Clarke

Susan Clarke

Cymhwysodd Susan fel nyrs ddeintyddol yn 2009 ac yn cynorthwyo ar chairside yn ein practis Llandeilo tra hefyd yn gweithio fel ein derbynnydd yn y practis Llanymddyfri.

Catrin Haf Jones

Catrin Haf Jones

Catrin was a qualified hairdresser for six years before she decided on a change in career and following something she has always wanted to do.

Kimberley Ashman

Kimberley Ashman

Kim previously worked in retail management before deciding to pursue a career within dentistry.

Laura Mason

Laura Mason

Laura joined the practice in October 2016 having moved from North Wales.