Gwasanaeth Brys

Mae gan bob claf Denplan cael gwasanaeth brys ar gyfer damweiniau ac argyfyngau deintyddol, am fanylion llawn gweler Denplan Telerau ac Amodau.

Os nad ydych yn glaf cofrestredig Denplan, triniaeth frys yn ystod oriau arferol yw £105, tra tu allan i oriau triniaeth frys yw £165.